Usaha-usaha Menghadapi Cabaran untuk Mencapai Kejayaan dalam Pelajaran

Usaha-usaha Menghadapi Cabaran untuk Mencapai Kejayaan dalam Pelajaran

Pendahuluan:

 • kejayaan dalam pelajaran menjamin masa depan seseorang murid
 • menjadi batu loncatan untuk seseorang murid itu menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi
 • seseorang itu akan memperoleh pekerjaan yang bergaji lumayan
 • pekerjaan yang bergaji lumayan menjamin masa depan seseorang
 • terdapat beberapa cabaran yang menghalang seseorang murid itu untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran
 • cabaran tersebut datangnya daripada sikap, daripada rakan sebaya dan media massa
 • terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut

Isi-isi Penting:

 • cabaran yang paling besar datangnya daripada sikap – sikap negatif seperti perasaan malas dan kehilangan semangat untuk belajar – perlu sentiasa membakar semangat untuk belajar dengan menjadikan murid yang telah berjaya dalam peperiksaan awam sebagai model untuk meraih kejayaan – menjadikan kisah kejayaan Azali Azlan dari Kedah dan Nik Nur Madihah dari Kelantan yang memperoleh kejayaan cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun 2007 dan 2008 sebagai pembakar semangat – membaca buku-buku motivasi dan menghadiri kem motivasi yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan pihak luar
 • perlu menguasai teknik belajar berkesan – kerana salah satu cabaran untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran ialah tidak dapat mengingati tajuk-tajuk yang telah dipelajari – perlu melengkapkan diri dengan teknik belajar berkesan – contoh: kaedah membaca buku yang betul dan teknik mencatat nota – perlu menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar di kelas sebagai salah satu teknik belajar berkesan – perlu berusaha untukj menguasai teknik belajar berkesan kerana yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang
 • perlu mengurus masa dengan bijak – kerana kegagalan mengurus masa merupakan salah satu penghalang kepada seseorang murid untuk mencapai kejayaan – menyediakan jadual aktiviti harian yang memberikan keutamaan kepada aspek pelajaran seperti waktu untuk belajar, membuat ulang kaji dan menghadiri kelas tambahan – memperuntukkan masa untuk beriadah dan berehat dalam jadual aktiviti harian kerana kesihatan amat penting sebagai faktor yang menyumbang kepada kejayaan dalam pelajaran – harus mematuhi jadual kerana masa itu emas
 • rakan sebaya juga dapat menjadi penghalang untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran – harus bijak memilih rakan yang mempunyai kemahuan dan semangat belajar yang tinggi – rakan yang mengutamakan kecemerlangan dalam pelajaran pasti dapat meraih kejayaan – menghindarkan diri daripada bergaul rapat dengan rakan-rakan yang tidak berminat terhadap pelajaran kerana akan terpengaruh dengan sikap negatif mereka – pemilihan rakan sebaya yang positif merupakan langkah yang bijak untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran
 • perlu berhati-hati terhadap penggunaan pelbagai alat teknologi maklumat dan komunikasi – bijak memanfaatkan teknologi dengan cara mengehadkan diri untuk menggunakan alat-alat tersebut ke arah kebaikan sahaja – menjauhi permainan komputer dan mengurangkan penggunaan aplikasi laman sosial seperti Telegram, Facebook dan WhatsApp untuk sembang kosong yang tidak mendatangkan manfaat agar tidak menjadi mangsa teknologi

Penutup:

 • banyak usaha yang dilakukan untuk menangani cabaran untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam pelajaran
 • perlu berpegang pada prinsip dan matang dalam mendepani cabaran sebagai seorang murid
 • tidak membiarkan diri hanyut dalam cabaran untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran kerana ilmu itu pelita hidup

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s